Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesület ISSA

 

ISSA ( International Step by Step Association )víziója

A család és közösség támogatásával minden gyermek kiteljesedhet és elsajátíthatja azokat a készségeket, melyek a demokratikus, tudásalapú társadalom aktív tagjává teszi őket.

ISSA küldetése

Az ISSA küldetése a szakmai közösségek támogatása és olyan erős civil társadalom építése, amely segíti a döntéshozókat és hatást képes gyakorolni rájuk annak érdekében, hogy:

• minden gyermek számára elérhető legyen a minőségi nevelés és oktatás a születéstől          kezdődően   az általános iskola 10 éves korig  tartó életszakaszban,  a legszegényebb és leginkább hátrányos helyzetű csoportokra koncentrálva;

• a család és közösség is részese legyen a gyermekek fejlődési és tanulási folyamatának;

• biztosítsa a társadalmi befogadást és a sokszínűség iránti tiszteletet.

Az ISSA átfogó célja olyan befogadó,  minőségi nevelési és oktatási körülményeket teremteni, melyben minden gyermek a tudásalapú, demokratikus társadalom aktív tagjaivá válhat.

Az ISSA ennek érdekében felhívja a figyelmet a minőségi nevelés és oktatás fontosságára; erőforrásokat teremt; információt terjeszt; szószólóként közbenjár; szövetségeseket keres; és kapacitást épít annak érdekében, hogy olyan körülményeket teremtsen, ahol minden gyermek fejlődhet.

ISSA elősegíti

– az egyenlő hozzáférés biztosítását a minőségi oktatáshoz és neveléshez;
– a gyermekközpontú, individualizált tanulást és tanítást, magas szintű instrukciók és az egyéni  szükségletek támogatásának kombinálásával;
– a demokratikus társadalomban való részvételhez és élethosszig tartó tanuláshoz szükséges készségek és természet fejlesztését;
– a pedagógusok szerepeinek elismerését, facilitátorok, útmutatók, követendő példák a tanulási folyamat során,  közösségeik aktív tagjai;
– a család bevonását a gyermek fejlődésébe és oktatásába;
– a közösség bevonását a közoktatásba;
– a sokszínűség, inkluzív gyakorlatok és kultúrának megfelelő tanítási környezet és módszertan tiszteletét;

– és az önfejlesztést, folyamatos szakmai fejlődést.