Trénereink

A Lépésről lépésre program trénerei

Bordás Józsefné
Gálné Végh Edit Hétszínvirág Marcali
Göndöcs Gabriella Budai Városkapu Iskola Pécs
Görög Kátya Gyermekek Háza Budapest
Hortobágyi Lászlóné Gödre
Horváthné Valkó Szilvia Nyitott Ajtó Baptista Iskola Miskolc
Jékiné Szabó Rita Budai Városkapu Iskola Pécs
Komaság Margit Hétszínvirág Marcali
Lőrincz Zsuzsanna Bölcsesség Kezdete Oktatási Központ Berzsenyi Dániel Tagiskolája, Nikla
Nagyné Baranyi Mária Nyitott Ajtó Baptista Iskola Miskolc
Radicsné Szerencsés Terézia EGYMI Kiskőrös
Zágon Bertalanné

 

Bemutatkozás

 

008

Bordás Józsefné

Nyugdíjas óvónő, vezető óvodapedagógus, szakértő vagyok. (Szakterület-szakirány: esélyegyenlőség – hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált oktatása, együtt nevelése szakirány) /S.sz.: SZ021173/;

Jelenleg felnőttképzési tréner, egyéni vállalkozó.
E-mail cím: bordas.jozsefne@indamail.hu
Telefon: 06-20-375-3774

Vezetői munkámat 1993-ban kezdtem. Első lépésem volt, hogy az intézményünk /Budapest Murányi úti Óvoda, később Lépésről Lépésre Óvoda/ szakmai fejlesztését új szemléletű pedagógiai alapokra helyezzük. Innovációnk középpontjába a hátrányos helyzetű és roma gyerekek esélyeinek növelése, a hátrányok csökkentése, a szülőkkel való együttnevelés volt. Ennek érdekében a Lépésről lépésre program megismerését, intézményi bevezetését, tartottuk legfontosabb célunknak.

Gyakorlati pedagógiai munkánkat kiegészítve trénereink segítségével óvodák, óvónők részére országos szintű továbbképzéseket szerveztünk.

A hagyományos-, majd speciálisan a Lépésről lépésre program minőségfejlesztés elveit hazai és külföldi képzéseken elsajátítva, több intézményben végeztem próba-értékelést, próba-minősítést.

2004-ben a Lépésről Lépésre Óvoda megszűnt, ezért képzéseken vettem részt, mejd trénerként felnőttképzéssel kezdtem foglalkozni, mint például, „Az óvoda-iskola megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében” címen. több intézményben tartottam óvónők és tanítók részére tréningeket.

2012-ben újabb képzéseken vehettem részt, ezzel további tréningek szervezésére kaptam lehetőséget:

  • „A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésének elősegítésére” pedagógus- továbbképzési program képzői feladataira;
  • „A projektpedagógia alkalmazása hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelésében” pedagógus- továbbképzési program képzői feladataira;
  • „A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásába való bevezetés, – olyan pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése, amelyek a hatékony együttnevelést szolgálják” pedagógus- továbbképzési program képzői feladataira;

Speciális szakmai területek, amivel a tréneri munkámat kiegészítem:

  • tréning-tematikák összeállítása, azokhoz
  • informatikai ismeretek, melyek segítségével pl.: prezentációk készítése,
  • szakmai anyagok, eszközök gyűjtése a tréningekhez.

25 évig dolgoztam óvónőként gyerekcsoportban, óvodavezető voltam három ciklusban, 12 évig, jelenleg /10 éve/ engedéllyel rendelkező, egyéni vállalkozóként, felnőttképzéssel foglalkozó tréner vagyok.

Gálné Végh Edit

Iskola-óvoda neve: Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium HÉTSZÍNVIRÁG Intézményegysége
e-mail :editgv@gmail.hu

Marcali

telefon: 70 582 6788

1993-tól utolsó munkahelyemen folyamatosan részt vettem a gyógypedagógia megújításában, a Marcali Hétszínvirág EGYMI létrehozásában, több munkacsoport, fejlesztő csoport működését irányítottam.

Munkám évtizedei alatt a fogyatékkal élő és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésével, integrált oktatásával foglalkoztam. Részvettem különböző roma oktatási programokban, így ismertem meg a Lépésről lépésre programot. 2003-ban elvégeztem Lépésről lépésre gyermekközpontú iskolai nevelés tanítói tréning 60 órás tanfolyamát, majd pedig azt a képzést, ami a felső tagozatra is kiterjeszti az LL szellemiségét, gyakorlatát.

Tanítottam az alsó és felső tagozaton, továbbá integrációt folytató iskolában, s csak megerősödtem a program hatásának nagyszerűségében.

A Lépésről lépésre programhoz kapcsolható képzettségek:
• Intézményi folyamat-szaktanácsadó:
• „A projektpedagógia és tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása a tanítás tanulás folyamatában
• IPR mentor-szaktanácsadó I – II.

Képző:
• A civil szervezetek, szülői szervezetek, illetve az osztályszülői közösségek képviselőinek és az egyes szülők érzékenyítése.
• Az árnyalt, fejlesztő értékelés a gyakorlatban, mint a sikeres tanulás és az egészséges személyiségfejlődés feltétele
• Osztályzat nélküli értékelés-szöveges pedagógiai értékelés
• Tanórai differenciálás a gyakorlatban, az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltétele
• Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés az egyenlő bánásmód biztosítására
• Közoktatási szakértő
  Országos szaktanácsadó:
• Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítésére
• SNI adaptációs-szakértő

A szaktanácsadói, szakértői, tréneri, mentori és utazó tanári szakszolgálati munkám végzése közben tapasztaltam, hogy a pedagógusok körében felmerült problémák megoldására, sőt a megelőzésére –valóban- hatékony a LL program, vagy akárcsak néhány elemének alkalmazása!

 

Kátya

Görög Kátya

1987 óta foglalkozom neveléssel, oktatással. 1998-ban megismerkedtem a Lépésről lépésre Gyermekközpontú Programmal, melybe rögtön beleszerettem. Hisz találtam egy olyan oktatási formát, ami minden gyerek számára – függetlenül képességétől, szociális körülményeitől – biztonságos, elfogadó légkört nyújt. Olyan környezetet tudtunk kialakítani, ahol örömmel, tevékenykedve lehet tanulni, játszani, megélni a mindennapokat.

Évek óta híve vagyok az integrált, inkluzív nevelésnek. Jelenleg a Gyermekek Házában dolgozom. Munkám során folyamatosan foglalkozom különböző tanulási-, beilleszkedési problémákkal küzdő gyerekekkel, autista, mozgás-, hallás- és értelmi sérült gyermek napi fejlesztését is elláttam,ellátom az integráció keretében.

2012. áprilisában a Lépésről lépésre Gyermekközpontú Program nemzetközi szervezet (ISSA) standard alapú minőségfejlesztési programjában 96 %-os teljesítményt értem el munkámmal. „QUALITY Practice” – Haladó szintre minősítettek.

A pedagógus pályán a fő célom, hogy a rám bízott gyerekeket felkészítsem arra, hogy sikereket tudjanak elérni bármilyen területre is kerülnek életük során.

Személyes célom a folyamatos fejlődés, tapasztalatok szerzése, hogy a későbbiekben azokat a munkám során alkalmazni tudjam.

 

Göndöcs Gabriella

Budai-Városkapu Iskola, Pécs
e-mail cím, telefon: gabi.gondocs@gmail.com

1989-ben szereztem diplomát a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán. 1999-ben egyike voltam azon pedagógusoknak, akik a lépésről Lépésre Program elindításában részt vett az iskolánkban. Elsősorban a program gyermekközpontúsága, játékossága és módszertani gazdagsága fogott meg.
Büszke vagyok arra, hogy trénerként is népszerűsíthetem a Lépésről lépésre Programot.

 

Hortobágyi Zsuzsa

Hortobágyi Lászlóné

tanító, tréner, nyugalmazott igazgató
Gödrei Körzeti Általános Iskola
e-mail: hortobagyizsuzsa@vipmail.hu

1995-ben ismertem meg a Lépésről lépésre Iskolai Programot. 1996-tól kezdve a Gödrei Körzetei Általános Iskolában e program szerint tanítottam az alsós gyerekeket.

1998-ban Washingtonban két hetes tanulmányúton vettem részt, ahol a volt trénereinktől szerezhettem gyakorlati tapasztalatot, hospitáltam a tanóráikon, foglakozásaikon. Lépésről lépésre képzők képzésén tanúsítványt szereztem. 1998 nyarától tréningeket tartottam tanítók részére. Majd a Lépésről lépésre Iskolai Program szakértője lettem.

Néhány év múlva intézményünk a Dél dunántúli régió módszertani központjának adott helyet. A központ vezetésével engem bíztak meg. Feladatom a munka koordinálása, konferenciák, bemutató foglalkozások, hospitációs napok szervezése, lebonyolítása volt.

A Kaposvári Tanítóképző Főiskola végzős hallgatói Gödrében végezték, végzik két hónapos gyakorló, majd a záró tanításukat is. Bukarestben kollegáimmal részt vettünk egy LL minőségfejlesztő konferencián. Budapesten néhány iskolában és óvodában a meglévő standardok alapján kipróbálhattam minősítői képességeimet.

A HEFOP és a TÁMOP pályázatok lehetőséget biztosítottak arra, hogy más képzéseket is vezessek, mint a tanórai differenciálás, az árnyalt értékelés, projektoktatás, kooperatív tanulás. A tréningek után 20 órát mentoráltam az iskolákban. Így lehetőség nyílt arra, hogy a pedagógusok munkáját segíthessem.

A HEFOP pályázaton belül létrejöttek regionális szakmai műhelyek. A Dél Dunántúl régiójában a differenciált tanulásszervezés műhely munkáját én irányítottam. Ezeken a foglakozásokon bemutató tanításokat tekinthettek meg a jelenlévő intézmények pedagógusai, azután pedig csoportmegbeszélésen új ötletekkel gazdagodhattak, kicserélhették egymás között tapasztalataikat.

Jékiné Szabó Rita

tanító, tréner, szakvizsgázott pedagógus
Budai-Városkapu Iskola Pécs
e-mail cím: ritala66@freemail.hu

A Kaposvári Tanítóképző Főiskolán szereztem diplomámat 1987-ben.

15 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a Lépésről lépésre Programmal és alkalmazom napi munkám során. Amit igazán kedvelek a sokrétű programból az a módszertani gazdagsága: a differenciálás, a kooperatív tanulás, a projektek.

A Lépésről lépésre Program továbbadása mellett HEFOP és a TÁMOP pályázatainak keretén belül módszertani továbbképzéseket tartottam különböző témákban: Differenciálás a gyakorlata, Árnyalt értékelés, Projektpedagógia
Ezekhez a képzésekhez több esetben mentorálási munkát is folytattam.

Lőrincz Zsuzsanna

Bölcsesség Kezdete Oktatási Központ Berzsenyi Dániel Tagiskolája, Nikla
e-mail cím, telefon: zsuzsabence@gmail.com, 06 70 7755461

Végzettségem alapján oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár és romológus vagyok. Pályám kezdete óta hátrányos helyzetű, cigány származású, fogyatékkal élő gyermekekkel dolgozom.

Aktív résztvevője voltam 20 évig a Hétszínvirág Általános Iskola innovációjának. Ezen idő alatt szinte minden szerepben dolgoztam az intézményben. Tevékenységeim voltak: egyéni fejlődési ütemet figyelembevevő, egyéni fejlesztésen alapuló „alternatív” program kidolgozása, Hétszínes kerettanterv, helyi tanterv kidolgozásában részvétel. Hétszínes képességfejlesztő szoftver, fejlődési vizsgálatok kidolgozásában aktív részvétel. Képzési akkreditációkat dolgoztam ki.

Ebben az időszakban ismertem meg a Lépésről lépésre programot, amit a gyakorlatban több helyen is láttam. A tanítási gyakorlatom során elemeit alkalmaztam az enyhe és középsúlyos tanulók oktatásában és nevelésében. Elvégeztem a 60 órás LL tanfolyamot.

Ezenkívül szakértőként, tanácsadóként és képzőként dolgozom.
Képzői tapasztalatom, képzettségem van az alábbi témákban:
• Tanulói differenciálás heterogén csoportban/Tanórai differenciálás a gyakorlatban az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltétele
• Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében-oktatásában
• Osztályzat nélküli értékelés – szöveges pedagógiai értékelés/ Az árnyalt, fejlesztő értékelés a gyakorlatban, mint a sikeres tanulás és az egészséges személyiségfejlődés feltétele
• Az együttnevelés elmélete és gyakorlata

• Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására a közoktatási intézményekben
• A projektpedagógia alkalmazása hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében

Radicsné Szerencsés Terézia

A Kiskőrösi EGYMI  és egyben a Lépésről lépésre regionális módszertani központ vezetője, lépésről lépésre trénere 2004-től. A program bevezetését, majd annak lépésről lépésre történő kiszélesítését óvodától egészen a középiskoláig vezetem, segítem.

Számos képzésen vettem részt, folyamatosan fejlesztetve magamat, hogy munkásságommal példát nyújthassak mind intézményén belül, mind azon kívül.

Képzések tartásában a Lépésről lépésre mellett a projekt oktatás, differenciálás, kooperatív tanulás, hatékony tanulómegismerés és hatékony együttnevelés jelenik meg markánsan, mely segíti a programban való elmélyedést is.

Munkámról/munkánkról folyamatosan publikálok, felnőttoktatásban is továbbadom tapasztalataimat. Számos, a Lépésről lépésre program egy-egy elemére fókuszáló jó gyakorlatot írtunk kollégáimmal és azokat hitelesen közvetítjük más intézmények számára.

Mari 68 1

Zágon Bertalanné -Mari

Már több területen és beosztásban dolgoztam, mire kapcsolatba kerültem a Lépésről lépésre programmal.

A Soros Alapítvány Kisgyermekkori Fejlesztés Kuratóriuma megbízott egy olyan feladattal, amelynek része volt az akkor pár éve indult program szakmai „átvilágítása”. Az óvodák és a központi rendezvények látogatásakor megfogott az addig nem tapasztalt elkötelezettség, a lendületes korszerűsítés-innováció izgalma, a résztvevő pedagógusok-szülők egy közösséggé formálódása. Ezt kerestem eddig!

Szerencsémre éppen szakmai vezetőt keresett a működtető alapítvány, megpályáztam, és megkaptam a bizalmat. Évekig volt alkalmam kollégáimmal, a sok elhivatott pedagógussal, magas szakmai színvonalat képviselő trénerekkel együtt dolgozni a program elismertetésén, és terjesztésén.

Most ismét, talán soha vissza nem térő alkalom kínálkozik, hogy sokkal tapasztaltabban, és még felkészültebben folytassuk a megkezdett munkát.
Boldog vagyok, hogy a régi közösség ismét együtt dolgozhat a program hálózatának kiépítésén, és szélesebb pedagógus körben való megismertetésén.