Minőségfejlesztés-minőségbiztosítás

 

Az ISSA általános célja az inkluzív, minőségi gondoskodás és oktatás elősegítése, mely lehetővé teszi minden gyermek számára, hogy a demokratikus társadalmak aktív tagjaivá váljanak. Az ISSA által – küldetése részeként – kiadott A 21. század kompetens pedagógusa: aminőségi pedagógia alapelvei c. kiadvány bemutatja az ISSA minőségi pedagógiai definícióját. Ez a dokumentum a pedagógia hét un. fókusz területére koncentrál, melyek tartalmazzák a magas minőségű tanítási gyakorlat indikátorait, mutatóit. E keretrendszeren belül számos eszközt dolgoztak ki, melyek minőségi mutatókkal mérik a pedagógusok fejlődését. Ezek az óvodai és az általános iskolai gyakorlatok minőségi javításának, és értékelésének eszközei.

Például az eszköz használható a szakmai fejlesztést megelőző tanítói gyakorlat minőségének mérésére kiindulási pontként, bemeneti mérésként önértékelésre,  erre épülő fejlesztési terv készítésére, majd a szakmai fejlesztést követően az kimeneti mérésként az értékelés újra elvégezhető. A bemeneti -, illetve a kimeneti mérés lehetőséget ad arra, hogy az egyes szakmai fejlesztések hatékonyságát megállapíthassuk. Ez a módszer betekintést ad abba is, hogy a pedagógusok hogyan értelmezik az ISSA minőségi pedagógia alapelveit egyénileg és csoportosan.

A minőségfejlesztő-minősítő eszközcsomag tartalma:

1. A 21. század kompetens pedagógusa – A minőségi pedagógia alapelvei
2. Az elmélet beépítése a gyakorlatba – kézikönyv pedagógusoknak
3. A minőségi gyakorlat fejlesztéséhez szükséges szakmai fejlesztési eszköz óvodában és általános iskolában
4. Online videótár
5. A Korai Gyermekkori Oktatási központoknak (ECE Services) szóló, minőségi gyakorlatot értékelő eszköz
6. Online kurzus óvodapedagógusok számára

Terveink szerint a minőségfejlesztő programcsomag önellenőrző-önfejlesztő eszközeinek megismeréséhez, és gyakorlatban való alkalmazásához akkreditált továbbképzéssel, majd mentorálással, a Módszertani Központok által szervezendő tapasztalatcserékkel járulunk hozzá. Részletes programokat majd a Módszertani Központok tervezik meg. A programcsomaghoz elektronikus hozzáférést biztosítunk.