Lépésről lépésre Nyári Akadémia

Augusztus 11-13 meglehetősen forró napjain találkoztak a program Módszertani Központjainak igazgatói, vezetői, trénerei és néhány pedagógusa.
Célja, a programban dolgozó szakemberek, pedagógusok, iskolavezetők együttgondolkodási lehetőségének megteremtése a köznevelés és a program időszerű kérdéseiről, a program szakmai helyzetének, fejlődésének követése a minőségfejlesztési, minőségbiztosítási rendszer tükrében.
1. Fontosnak tartottuk a közel 20 éve működő program kialakult gyakorlatának átgondolását, az ISSA alapelvek tükrében. Trénereink által vezetett kooperatív csoportmunkában dolgoztunk fel hat alapelvet a hozzájuk tartozó indikátorok alapján:
interakciók;
inklúzió, sokszínűség, demokratikus értékek;
értékelés és tervezés,tanítási stratégiák;
tanulási környezet;
szakmai fejlődés
Fontos volt elemezni, hogy mely elemek fejlődtek erősségé, melyek gyengék, és melyek hiányoznak.
2. Kiemelt témaként foglalkoztunk a Család és közösség alapelvvel, mint a program egyik meghatározó elemével. Tapasztalatainkat szeretnénk megosztani, és a kialakult jó gyakorlatokkal bővíteni a következő tanévben. Meggyőződésünk, hogy az iskola, munkájának hatékonyságát, a pedagógusok, gyerekek, szülők konzervatív kapcsolatát meghaladó igazi partneri együttműködésen alapuló közös munkája tudja csak emelni. Ennek kimunkálásában, gyakorlatának kialakításában az LL program és a benne dolgozó pedagógusok mintát, segítséget tudnak nyújtani az erre nyitottaknak.
3. A program szakmai fejlődésének és terjedésének újabb állomásaként az azt befogadó intézmények szervezetfejlesztésének segítését, támogatását céloztuk meg. Ennek szellemében ismerkedtünk meg a Kiskőrösi EGYMI jó gyakorlatával, mely elemeinek felhasználásával indítják a tanévet a Módszertani Központjaink. A jó gyakorlat leírását a Módszertani Központok, Kiskőrös fülénél megtaláljátok.
4. A program indulását követő pár évben, elsősorban a programmal dolgozó iskolákban felmerült a felső tagozatra való kiterjesztés lehetősége. Néhány elem, beszélgetőkör, projekt bevezetésével próbálkoztak is iskolák. Az igény erősödésével fontosnak tartottuk foglalkozni ezzel a témával is. A beszélgetőkörök és a projekt szervezéséhez már rendelkezésre állnak tapasztalatok. A szervezeti keretek, órarend, tantárgyfelosztás, stb. lehetőségek összegyűjtésével, valamint a kooperatív tanulás és differenciált tanulásszervezés apró lépésekre bontott bevezetési tervének kidolgozásával szeretnénk segíteni a felső tagozat korszerűsítését szándékozó iskolákat.
5. Egyeztettük a Módszertani Központok munkájának megtervezését, valamint a miskolci Nyitott Ajtó Baptista Iskola,valamint a Kiskőrösi EGYMI Módszertani Központ megnyitójának terveit.
6. Hatalmas sikere volt a WANDA egy napos tréningnek, mely iskolai alkalmazásának lehetőségein még dolgoznunk kell.
A Nyári Akadémia értékelését a programhoz illően „ kilépőkártyával” értékeltük, melynek összegezését a Rólunk mondták címszó alatt találjátok.
Sikeres iskolakezdést kívánunk minden kollégánknak!