Kiskőrös

Lépésről-lépésre program Kiskőrösön, avagy
„Így csináljuk mi!”

1999-ben magas volt a hiányzások aránya intézményünkben. A vezetés ekkor elkezdett gondolkodni, hogy milyen megoldási lehetőség van ennek csökkentésére. Ekkor találtak rá a Lépésről-lépésre programra. Megvizsgálták alkalmazhatóságát sérült gyermekek esetében, majd képzéseken elsajátították a programot.

Kezdetben, egy osztályban működött Lelkesné Kati vezetésével, Hortobágyiné Zsuzsa mentori segítségével. A sikereket, és a hiányzások csökkenését látva, egyre több pedagógus szerette volna alkalmazni e programot. Így a vezetés és a tantestület döntése alapján egy kiskőrösi képzés keretében elsajátíthatták intézményünk pedagógusai a Lépésről-lépésre programot.
Azóta is folyamatosan alkalmazzuk óvodától kezdődően felső tagozat 8. osztályáig.
A Kiskőrösi EGYMI-ben, a program kiegészül 3 fő csomópont mentén.

1. A Lépésről lépésre program komplexebb alkalmazását segíti elő az egyéni átvezetési terv alapján történő belépés az óvodából az első osztályba, valamint az általános iskola 8. osztályából a középiskolába. Ezeket a dokumentumokat intézményünk pedagógusai dolgozták ki team munkában.
2. A Lépésről-lépésre program alapján működő osztályokban/csoportokban a korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását IKT eszközök használata teszi színesebbé.
Óvodában, és alsó tagozaton laptopok, felső tagozaton interaktív táblák teszik ezt lehetővé
3. ÖKO iskola címhez méltóan a Lépésről-lépésre program alapján működő osztályok/csoportok életében fontos szerepet játszik a környezettudatosság. A hulladékot szelektíven gyűjtjük, az energiával takarékoskodunk, élősarok, virágok díszítik a környezetünket, újrahasznosított papírt használunk, részt veszünk az ÖKO iskolai rendezvényeken stb.

Milyen is nálunk egy lépésről-lépésre osztály?
Hogyan folyik a munka?
Pillantsunk be intézményünkbe néhány fénykép segítségével!

Az intézménybe belépőt a Lépésről-lépésre fal fogadja.

1
Az ajtókon az aktuális projekthez, vagy témahéthez kapcsolódó képek, feliratok láthatók.
Itt éppen a 2014-15. tanévet nyitó, „Kalandra fel a művészetek jegyében” témahéthez kapcsolódóan hangszerek képe fogadja a belépni kívánót.

2

 

Projektfalon a futó projekt neve, és a hozzá kapcsolódó produktumok találhatók. Itt éppen a 2. osztályos Sün projekt témafala látható.

3
A projektek ráhangolódás fázisában elvárásfát készítünk. Ennek általában 4-5 ága van. Pl.
1. Mit várok el önmagamtól?
2. Mit várok el szüleimtől? 3. Mit várok el tanáraimtól?
4. Mit várok el a projekttől?
Erre teszik a tanulók papír rügyekre írt elvárásaikat. A projekt végén erre visszacsatolunk. Átgondolják a diákok, hogy teljesült-e elvárásuk, vagy nem.

4 5

TTM táblára írják azt, amit már tudnak, amit tudni szeretnének és megfogalmazzák azt, amit megtanulnak. Ha a megtanulom részből teljesült valami, akkor átteszik, a Tudom részbe. Így, a TTM tábla mindig változásban van.

6 8

Vállalásokat fogalmaznak meg. Ez lehet egyéni, páros és csoportos egyaránt. Teljesítése történhet iskolában és iskolán kívül.

A tanteremben tevékenységközpontok helyezkednek le. Ezek optimális esetben jól átlátható, átjárható polcokból tevődnek össze. A művészetek központot a mosdó közelébe célszerű berendezni, így pl. az ecset és a kézmosás ott helyben megtörténhet, nem kell festékes kézzel, festéket csöpögtetve a terem másik végébe elmenni.

9
Reggeli kihívás hivatott arra, hogy a tanulók a reggeli gyülekezés ideje alatti időt hasznosan töltsék el.

10

Reggeli beszélgetőkörben az őket foglalkoztató örömeiket, vagy problémáikat megoszthatják, így nyugodtan készülnek a tanulási folyamatra. Reggeli üzenetben a dátumot, a hét napjai közül az aktuálisat jelölik. Megállapítják, hogy hány napja járnak iskolába, milyen évszak van most. Tartalmazza a tanár közlését a következő óra tevékenységére vonatkozóan. Megállapítják, ki hiányzik, ezt jelölik is. A reggeli üzenethez tartozik mindig egy „Mai találós kérdés” is.

11

Napszámláló előkészíti és megkönnyíti a későbbi tízes átlépés megértését.

12
Az eltelt napokat határidőnaptárban jelölik, lejegyzik a hiányzók nevét, összesítik számukat. Végezhetik párban és csoportban.

Évszakfát megvizsgálják reggel beszélgetőkörben, összehasonlítják a reggel látottakkal majd a napi időjárás jellemzőit kihelyezik a fa köré. Megállapítják, ma milyen évszak van. Közben elmondják az évszak mondókát. Az ablakba helyezett hőmérőn megvizsgálják a napi hőmérsékletet.

15

Kiskönyvet készítenek, a projektez kapcsolódóan.
Élősarok van minden osztályban, amit gondoznak a tanulók. Ezáltal felelősségtudatuk nő.

A lépésről –lépésre program alapján működő osztályokban csoport munka a jellemző. Itt azonban nem a hagyományos értelemben vett csoportmunkáról beszélünk. Ebben a csoportban mindenkinek meg van az egyénre szabott feladata. Mindenkié fontos, mert csak így lesz/lehet sikeres a csoport munkája. A beszélgetés, egymás segítése itt elsőrendű fontossággal bír. Kezdetben a Kagan-i kooperatív technikákat alkalmaztuk, majd áttértünk a Johnson-i kooperatív struktúrák alkalmazására. Ennél a színeknek fontos szerepe van. Differenciálás áthatja a tanítás-tanulás egész folyamatát. Ezt a projekt tervekben is jelöljük órákhoz rendelve.
A lenti képen kerekasztal kooperatív struktúrával város neveket írnak a diákok. Jól látható a színhasználat.

19

Páros munkában történő problémamegoldás

20
Eszközeinket természetes anyagok felhasználásával készítjük el, hűen az ÖKO iskolai címhez. A képen egy kavics dominó készlet látható. Egyik oldalán korongképek, a másikon számképek jelölik a mennyiségeket. Így aki csak korongkép alapján tud azonosítani, az is részese lehet a játéknak.

21

Számhengereken levő számoknak megfelelő mennyiségű szívószálat, egyéb eszközt helyezhetünk el a hengerekben. Terméseket rendelhetnek a számképekhez, csökkenő, növekvő számsort alakíthatnak ki stb.

22
Szülőkkel való kapcsolattartás lényeges eleme a lépésről-lépésre programnak. Ennek, lehetséges formáiról jógyakorlatot írtak intézményünk pedagógusai, A szülőkkel való kapcsolattarás lehetséges módjai 13 tételben címmel. Bővebb információ a www.egymi.hu alatt található.
Év elején szülői elvárásfa készítése jó képet ad a szülők elvárásairól. Ezekre is a tanulók által készített elvárásfához hasonlóan, visszacsatolunk.
A képen egy másodikos osztály szülői értekezletén papír-olló technikával rügyeket vágnak a szülők, majd erre írják fel elvárásaikat.

23
Projekt/témahét nyitók-zárók alkalmával a szülők, és egyéb vendégek szép számmal megtisztelnek minket jelenlétükkel.

25

 

Ünnepek alkalmával szervezett műsorok aktív résztvevői szereplői a szülők és a testvérek.

Közös főzésekre, sütésekre, jó helyet biztosít kitűnően felszerelt tankonyhánk.

26

A projektek végén keletkezik a projekt portfólió. Ebben a tanuló válogatott munkáin kívül, egy hármas értékelés is található. Értékeli a szülő gyermeke projektben nyújtott teljesítményét, közösen kiválogatják (szülő és tanuló) a számukra legértékesebb tanulói munkákat, majd pozitív üzenettel látják ezt el. Értékeli a tanuló is a projektet, és szövegesen értékeli a pedagógus is. Így valósul meg a hármas értékelés.

33